1. Op verzoek kunnen wij heerlijk en ambachtelijke borrelplanken op maat samenstellen. Prijswijzigingen voor behouden. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
  2. Bij sommige producten is een minimale besteleenheid van toepassing, deze staat dan als zodanig bij het product duidelijk vermeld.
  3. Bezorgen binnen een straal van 20 km is gratis. Buiten een straal van 20 km worden bezorgkosten à € 0,50 per km in rekening gebracht. Houdt u hier s.v.p. rekening mee.
  4. Leveringen en/of bestellingen uitsluitend à contant bij levering of vooraf per iDeal / betaalverzoek.
  5. Bestellen op rekening kan enkel na overleg voor bedrijven. Gelieve vooraf contact met ons op te nemen. Bij betaling per bank dient opdrachtgever zich strikt te houden aan de betalingstermijn van 31 dagen. Indien opdrachtgever hier niet akkoord mee kan gaan, kunnen wij niet tot levering overgaan. Indien betaling uitblijft en deze moet worden bewerkstelligd door derden, komen de incassokosten voor rekening van opdrachtgever. Het is dan tevens niet meer mogelijk om op rekening te bestellen.
  6. Schade, verlies of diefstal van goederen dient meteen aan Jouw Borrel te worden doorgegeven. De vervangingswaarde van het betreffende goed wordt in rekening gebracht.
  7. Online bestellen kan tot 3 uur van tevoren. Uw bestelling wordt op de gewenste tijd afgeleverd met een speling van een half uur. Indien door overmacht het niet gaat lukken om een bestelling binnen genoemd tijdsbestek te bezorgen, zal Jouw Borrel zich inspannen om haar cliënten hierover te informeren. Jouw Borrel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade als gevolg van het niet tijdig leveren van een bestelling.
  8. Is de borrelplank eerder gewenst dan binnen 2 uur? Neem dan even telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.
  9. Jouw Borrel behoudt zich het recht voor om producten – welke kwalitatief niet voldoen aan onze eisen – te vervangen door gelijkwaardige producten. Wanneer dit uw bestelling dusdanig zal veranderen, waardoor u een geheel ander gerecht zult ontvangen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
  10. Jouw Borrel behandelt bedrijfs- en persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Ze worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een bestelling.
  11. Op alle opdrachten en leveringen zijn de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca van toepassing. Op verzoek kan u een exemplaar worden toegezonden. Bij plotselinge annulering van een opdracht worden de mogelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.